Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151160

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151160

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151160
Onderwerp Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2106708 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over Dordtse bedrijven in de (slag) schaduw van windmolens M den Boer programma 09-04-2018
2044650 Nee Vaststellen Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 JW Bleumer programma 27-10-2017
1946980 Nee Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors L. Groenenboom programma 28-06-2017
1681492 Nee Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht H.M. Hoogstad programma 13-04-2016
1571012 Nee Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht H.M. Hoogstad programma 09-12-2015
1440638 Nee Raadsinformatiebrief over Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 H.M. Hoogstad programma 08-04-2015
1323519 Nee Raadsinformatiebrief over Rapportage communicatie Windenergie in Dordrecht en zienswijzentermijn ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht H.M. Hoogstad programma 04-09-2014