Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151160

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151160

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151160
Onderwerp Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Stemmingen RV 29-Afleggen verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors Algemeen
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 2 aanbiedingsbrief.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Beschikking omgevingsvergunning.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 ingediende zienswijzen in 1 bestand.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 6 beantwoording zienswijzen februari 2018.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 7 Ruimtelijke onderbouwing HVC bij aanvraag.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2037855 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie Windmolen Krabbegors Algemeen
Icoon voor documenttype Inspraakreactie van de heer Senden 180522 Krabbegors Algemeen
Icoon voor documenttype Inspraakreactie van Jan de Keizer Drechtse Energie - Definitief Verklaring van geen beperkingen Algemeen
Icoon voor documenttype Inspraakreactie van de heer Roozendaal 180522 sprekersplein Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Inspraakreactie stichting bewonerscomite Lindtwind Algemeen
Icoon voor documenttype Inspreektekst Jochems 180522 Krabbepolder Algemeen
Icoon voor documenttype Inspraakreactie van de heer Nouwen Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Beantwoording technische vragen CU-SGP over windturbine Krabbegors Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2057220 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Stemmingen M1 Motie bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw.pdf Motie
Icoon voor documenttype M01 Motie Bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw.pdf Motie