Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151160

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151160

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151160
Onderwerp Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel: 22 stemmen voor, 16 stemmen tegen. Stemverklaringen van BVD en PVV. Motie M 1 van VVD en BVD wordt unaniem aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 6 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een aantal fracties geeft aan tegen het voorstel te zijn en een aantal geeft aan voor het voorstel te zijn. De commissie concludeert unaniem dat alle argumenten in voldoende mate in de commissie zijn gewisseld en dat een vervolgdebat in de raadsvergadering daaraan niets toevoegt. De commissie adviseert de gemeenteraad dan ook het voorstel niet meer inhoudelijk te bespreken, maar wel over het voorstel te stemmen waarbij stemverklaringen kunnen worden afgelegd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het betreft het sprekersplein over het raadsvoorstel. Het voorstel wordt op 6 juni inhoudelijk in de commissie besproken.
Het sprekersplein is ingedeeld in 3 blokken. In deze blokken hebben een dertiental organisaties en personen het woord gevoerd:


Blok 1: Initiatiefnemers / aanjagers • HVC (Piet Rozendaal, ontwikkelaar/projectmanager) 

 • Coöperatie Drechtse Energie (Jan de Keizer, voorzitter) 

 • Milieudefensie Drechtsteden (Monique Mol, bestuurslid)

 • Mevrouw Hanneke Kijlstra (namens mevrouw Ariëtte Vos en op persoonlijke titel)


Blok 2: Bedrijven  • Havenbedrijf Rotterdam (Rik Dalmeijer, gebiedsmanager Dordrecht Inland Seaport) 

 • BIZ Krabbepolder-Zeehaven-zuid (Ad van den Berg, parkmanager) 

 • Jansen Recycling Group B.V. (Daphne Buren-Baks, De Bok advocaten) 

 • Zeehavenbedrijf Dordrecht (Arjen Kerkhoven, manager vergunningen)


Blok 3: Omwonenden  • Stichting Bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht (Francis van Oorschot, voorzitter) 

 • De heer Jan-Gerd van Senden (inwoner Zwijndrecht en initiatiefnemer StilleWindEnergie.nl) 

 • De heer Jan Jochems (inwoner Zwijndrecht, namens mevr. J.C. van der Wind) 

 • De heer Wim Nouwen (inwoner Zwijndrecht) 

 • Mevrouw Marja van Leeuwen (inwoner Zwijndrecht)Vragen commissie

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op 22 mei een sprekersplein te organiseren en het voorstel op 6 juni inhoudelijk te behandelen.