Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151160

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151160

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151160
Onderwerp Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Motie titel M1 Motie Bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 19-06-2018
Motietekst:
Verzoekt het college: • De belangen van de Dordtse ondernemers en het bedrijventerrein te behartigen en bij het verstrekken van de verklaring van geen bedenkingen richting het bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland) een verzoek te doen tot, en zich hard te maken voor, de reeds toegezegde stilstandregeling van maximaal 6 uur hinderlijke slagschaduw per jaar gedurende de geldende werktijden in de omgeving en hiervoor een maatwerkvoorschrift op te stellen naar aanleiding van de omgevingsvergunning.
M01 Motie Bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw.pdf
Stemmingen M1 Motie bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw.pdf
Stand van zaken: