Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151160

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151160

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151160
Onderwerp Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Onderwerp Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, tel.no. 770 4831
Datum B&W Besluit 03-04-2018
Gerelateerde zaak 2037855
Agendacommissie 15-05-2018
Termijn agenda icm 2106708
Adviescommissie 22-05-2018 + 6-06-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

N.V. HVC (hierna: HVC) heeft op 30 november 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een windturbine op het Duivelseiland (Krabbegors) met bijbehorende voorzieningen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) zijn bevoegd om deze omgevingsvergunning te verlenen. Omdat de bouw van deze windturbine op grond van het bestemmingsplan Zeehavens niet is toegestaan, wordt ook een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan gevraagd.

Gepubliceerd 17-05-2018