Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151121
Onderwerp Brief van mevrouw Greve met prangende vragen inzake risicorelevant bedrijf DuPont/Chemours
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.