Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151055

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151055

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151055
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch locatie Zeedijk 3
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch locatie Zeedijk 3 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch locatie Zeedijk 3 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststelling Ontwerpbesluit RAAD bp Zeedijk 3.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Regels vgb herziening Zeedijk 3 Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting vgb herziening Zeedijk 3 Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding vgb herziening Zeedijk 3 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2049289 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2057115 Raadsbesluit