Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2148747

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2148747

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2148747
Onderwerp Brief van de heer Sleijser en mevrouw Draisma over gevolgen van de voorgenomen nieuwbouw in het Wielwijkpark voor de hondenuitlaatplek
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.