Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2147905

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2147905

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2147905
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de PvdA fractie inzake positie van omwonenden bij bouwprojecten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de PvdA fractie over positie omwonenden bij bouwprojecten Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de PvdA fractie inzake positie van omwonenden bij bouwprojecten Voorblad stukken