Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2147631

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2147631

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2147631
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen Grondexploitatie Brandstofverkooppunt Mijlweg en wijzigen van de begroting (Risnr. 2147264)
Ingekomen/gepubliceerd 19-04-2018 14:26:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen Grondexploitatie Brandstofverkooppunt Mijlweg en wijzigen van de begroting (Ri Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Geheimhouding Grondexploitatie Brandstofverkooppunt Mijlweg Ontwerpbesluit Raad