Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2147316

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2147316

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2147316
Onderwerp Raadsinformatiebrief Stedenbouwkundige visie geluidsschermen A16/N3/spoor
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief Stedenbouwkundige visie geluidsschermen A16/N3/spoor
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MMH van den Bosch, tel.no. 4833
Datum B&W Besluit 27-03-2018
Gerelateerde zaak 2040442
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De komende jaren worden in opdracht van ProRail en Rijkswaterstaat geluidsaneringsplannen voor maatregelen hoofdspoorwegen en rijkswegen opgesteld. Dit gebeurt in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor Dordrecht wordt gestudeerd op schermen langs de A16 en het spoor en langs de oprit/afrit Merwedestraat-N3. In juni 2017 is de gemeente gevraagd een ruimtelijke inpassingsvisie aan te leveren. Deze visie wordt meegenomen in de uiteindelijke saneringsplannen. In de bijgevoegde visie is, met kennis van de lokale omstandigheden, ingegaan op de (on)mogelijkheden van eventuele schermen en de beeldkenmerken.

Gepubliceerd 09-04-2018