Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2147312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2147312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2147312
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, tel.no. 770 4899
Datum B&W Besluit 27-03-2018
Gerelateerde zaak 2047684
Agendacommissie 10-04-2018
Adviescommissie 15-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan "Stadspolders" heeft met ingang van 18 december 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Op het plan zijn zienswijzen ingediend, welke voor een deel gegrond kunnen worden verklaard en leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan, dat gewijzigd kan worden vastgesteld.

Gepubliceerd 09-04-2018