Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2147312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2147312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2147312
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Reactie college op zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan Stadspolders Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bestemmingsplan Stadspolders Bijlage
Icoon voor documenttype Plankaart Bijlage
Icoon voor documenttype Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage
Icoon voor documenttype Natuurwetgeving Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2047684 B&W besluit
Icoon voor documenttype Amendement 2053474 Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2053474 Raadsbesluit