Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2147312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2147312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2147312
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het amendement en met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Punt van bespreking is dan het amendement dat de CU-SGP voornemens is in te dienen over de verruimde bestemming voor de nieuwbouw op de hoek Chico Mendesring en Groenezoom. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de agendering van dit voorstel aan te houden tot het agendadeel van 15 mei in verband met vragen van de CU-SGP-fractie die nog moeten worden beantwoord.