Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2146171

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2146171

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2146171
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie SP over voorrangsverklaring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie SP over voorrangsverklaring
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 10-04-2018
Gepubliceerd 09-04-2018