Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2146171

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2146171

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2146171
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie SP over voorrangsverklaring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2166893 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie SP inzake voorrangsverklaring M den Boer programma 17-05-2018