Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2143004

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2143004

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2143004
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag Klachten 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 04-04-2018 10:39:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag Klachten 2017
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, tel. no. 770 4176
Datum B&W Besluit 20-03-2018
Gerelateerde zaak 2038720
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij treft u het jaarverslag klachten 2017 aan. Afgelopen jaar zijn er 92 klachten ingediend. Dat zijn er 18 meer dan in 2016. Bij de nationale ombudsman zijn 48 klachten binnengekomen over Dordrecht, waarvan het overgrote deel niet in behandeling hoefde of kon worden genomen of direct door de ombudsman is afgedaan. Uiteindelijk heeft de ombudsman 6 klachten in behandeling genomen, waarvan er 1 tot een rapport heeft geleid. Er zijn enkele ontwikkelingen waar te nemen waarover u in deze brief wordt geïnformeerd.

Gepubliceerd 04-04-2018