Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2142822

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2142822

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2142822
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenrapportage Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenrapportage Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 63 - Water
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Ruisch, tel.no. 770 4692
Datum B&W Besluit 20-02-2018
Gerelateerde zaak 2017278
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de tussenrapportage van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 wordt de balans opgemaakt van de uitgevoerde activiteiten tot nu toe. Verder wordt vooruitgeblikt naar het restant van de planperiode en wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen.

Gepubliceerd 09-04-2018