Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2142102

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2142102

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2142102
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Motie "elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen"
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stuurt de RIB ter kennisname aan de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief aan te houden en het college te vragen om aanvulling.

BVD: wat is de visie van het college op werken naar vermogen?
D66: vinden fracties dat er voldoende wordt gedaan om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen?
D66: het huidig instrumentarium eindigt per 2018, de motie beoogt een langere termijn, dus kan het college een doorkijk geven richting 2030?

De commissie besluit motie nog niet als afgehandeld te beschouwen.