Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2142065

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2142065

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2142065
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, tel.no. 770 4900
Datum B&W Besluit 20-03-2018
Gerelateerde zaak 2040199
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door uw raad is op 24 januari 2017 het bestemmingsplan '4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt' vastgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 februari 2018 (nr. 201702074/1/R3) een tussenuitspraak gedaan op een tegen het bestemmingsplan ingesteld beroep. Uw raad is opgedragen met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen. Voor 6 juni 2018 dienen de gebreken in het besluit ter vaststelling van het bestemmingsplan d.d. 24 januari 2017 te zijn hersteld (de zogenaamde bestuurlijke lus).

Gepubliceerd 09-04-2018