Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2142065

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2142065

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2142065
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie plusmarkt Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Gewijzigde vaststelling RAADsbesluit bp Plusmarkt Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Regels bp gewijzigde vaststelling Herzplusmarkt Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bp gewijzigde vaststelling Herzplusmarkt Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Plusmarkt Bijlage
Icoon voor documenttype Tussenuitspraak raadvanstate 14 feb 2018 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2040199 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2048449 Raadsbesluit