Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2142065

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2142065

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2142065
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 9 mei 2018 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgendeĀ raadsvergadering.