Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2141928

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2141928

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2141928
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsplan Handhaving 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2018 16:07:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De VVD vindt dat de handhavers weinig zichtbaar zijn in de wijken. Dat beeld wordt gedeeld door de andere partijen. De wethouder geeft aan dat het accent van de handhaving inderdaad in de binnenstad ligt, omdat het daar drukker is, en rond zogenoemde 'hotspots'. De leefbaarheid in de wijk is nu voldoende, meer inzet van handhavers zal meer geld kosten. Wel kan handhaving meer doen aan communicatie om de zichtbaarheid te vergroten. De wethouder nodigt de raadsleden uit om mee te lopen met de handhavers en om in het najaar ook input te leveren voor het Uitvoeringsplan handhaving 2019.
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over het Uitvoeringsplan Handhaving 2018 voor kennisgeving aan te nemen

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te bespreken in een volgende commissievergadering met als politieke vraag: is de zichtbaarheid van de handhavers ook in de wijken voldoende gewaarborgd op basis van de wijkspecifieke problemen die daar zijn? (VVD)