Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2140904

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2140904

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2140904
Onderwerp Aanwijzen van leden en plaatsvervangend leden van de Drechtraad en toekenning van stemgewichten
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2018 14:42:47
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2047310 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2047310 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Aanwijzen leden en plv. leden Drechtraad Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Aanwijzen leden en plv. leden Drechtraad Raadsvoorstel