Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 213939

Gemeente Dordrecht

Dossier - 213939

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 213939
Onderwerp Zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Herziening zone industrielawaai Groote Lindt / Dordt West namens Woonbron, Interstede en Progrez
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 20-07-2009 12:20:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.