Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2138845

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2138845

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2138845
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over de komst van Christelijke Hogeschool Ede
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de beantwoording alvast te agenderen voor bespreking. Gezien de actualiteit wordt de wethouder gevraagd:
- Is er een fatale beslistermijn (er zou sprake zijn van 1 juni)?
- Wat is de rol van de gemeenteraad in het besluitvormingsproces?

De commissie vraagt de wethouder ook om mondelinge toelichting in de commissie.