Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2138601

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2138601

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2138601
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over (geluids) overlast omgeving Museumstraat
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2018 12:44:28
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over (geluids) overlast omgeving Museumstraat
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 16-03-2018