Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2137418

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2137418

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2137418
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q4 2017
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q4 2017
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, tel. 078 770 4743
Datum B&W Besluit 13-03-2018
Gerelateerde zaak 2035386
Agendacommissie 10-04-2018
Adviescommissie 15-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze brief informeert het college u over de laatste kwartaalrapportage van 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd en de Stichting Jeugdteams. Ook bevat de brief informatie over: - de tweede bestuursrapportage van 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd; - het regionale basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 2018-2020 en de bestuursopdracht richting aanbesteding van de JGZ vanaf 2020; - stand van zaken besluitvorming vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd; - de opdracht van de gemeente Dordrecht aan de Sociale Wijkteams 2018; - de uitvoering van de motie 'uitvoering Verordening Jeugdhulp conform afspraken'; - de uitkomsten van en het vervolg op het kwalitatieve onderzoek onder jeugdprofessionals. Zoals toegezegd in de brief Q3 (ris 2030915) ontvangt u bij deze brief ook de rapportage van het jaarlijkse cli├źntervaringsonderzoek. Over de inhoud bent u in die brief al ge├»nformeerd, dus we zullen in deze brief niet opnieuw op de resultaten ingaan.

Gepubliceerd 05-04-2018