Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2136440

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2136440

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2136440
Onderwerp Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg loc. Grote Hondring Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD aavullende zienswijze locatie Grote Hondring Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 2022292 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2042986 Raadsbesluit