Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2136440

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2136440

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2136440
Onderwerp Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering (in combinatie met het voorstel Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' - 2105944).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt is gezamenlijk besproken met het agendapunt Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (2105944)

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze aanvullende zienswijze in de commissie te bespreken in combinatie met het vaststellen van het bestemmingsplan '1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring.'