Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2136440

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2136440

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2136440
Onderwerp Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P de Haas tel.no. 770 4899
Datum B&W Besluit 13-03-2018
Gerelateerde zaak 2022292
Agendacommissie 10-04-2018
Termijn agenda icm 2105944
Raad 19-06-2018
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door reclamant 2 is op 31 januari 2018 een aanvulling op zijn eerder ingediende zienswijze ingediend. De informatie uit de aanvulling op de zienswijze geeft het college van burgemeester en wethouders géén aanleiding om het advies aan uw raad, d.d. 30 januari 2018, nr. 2013340 inzake de vaststelling van het bestemmingsplan "1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring" aan te passen of te wijzigen.

Gepubliceerd 09-04-2018