Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2134876

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2134876

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2134876
Onderwerp Vaststellen Koersnota Mobiliteit
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Koersnota Mobiliteit Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Koersnota Mobiliteit Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Koersnota Mobiliteit.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Groeiagenda bereikbaar maken 06 03 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Koersnota Stad in Beweging.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage Factsheet Mobiliteitsplan.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage Parkeeronderzoek binnenstad.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze Fietsersbond.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Concept-reactie Zienswijze Fietsersbond met betrekking tot de Koersnota Stad in Beweging feb 2018.docx Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2026886 B&W besluit
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage fietsersbond in adviescommissie van 29-01-2019 Algemeen
Icoon voor documenttype M5 Motie Ondertunneling Burg. De Raadtsingel.pdf Motie
Icoon voor documenttype M6 Motie Bezint eer gij begint.pdf Motie
Icoon voor documenttype M4 Motie Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf Motie
Icoon voor documenttype M7 Motie Wat vinden de binnenstadbewoners zelf.pdf Motie
Icoon voor documenttype M8 Motie Goede doorstroom verkeer en meer veiligheid in de Wijnstraat.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2041443 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Stemming Motie M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M6 -bezint eer gij begint-.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M7 -Wat vinden de binnenstadbewoners zelf-.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming RV 35 Vaststellen Koersnota Mobiliteit -2134876- Algemeen
Icoon voor documenttype M4 Motie Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf Motie