Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2134783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2134783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2134783
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GAM Prevo-Brenninkmeijer, 770 4737
Datum B&W Besluit 06-12-2018
Gerelateerde zaak 2022584
Agendacommissie 10-04-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van woningen aan de Patersweg. Om medewerking aan de bouwplannen te kunnen verlenen is een herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Krispijn' opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 15 zienswijzen ingediend. Uw raad wordt verzocht een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' vast te stellen.

Gepubliceerd 09-04-2018