Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2134783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2134783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2134783
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bp Patersweg fase 1.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage bij raadsvoorstel bp Patersweg fase 1 beantwoording zienswijze Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting vgb Herzpatersweg fase 1 Bijlage
Icoon voor documenttype Regels vgb Herzpatersweg fase 1 Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding vgb Herzpatersweg fase 1.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2022584 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2041356 Raadsbesluit