Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2134783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2134783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2134783
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering.

Wethouder Sleeking zegt daarbij toe:
- na te gaan of de hagen in de koopovereenkomst met de woningkopers wordt meegenomen;
- het proces en de uitkomst daarvan nog een keer met de omwonenden te bespreken en hen ook de visualisaties van de spiegeling van de woonblokken te tonen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Het agendapunt betreft een sprekersplein. De heren G. Severien en M. de Beus spreken in namens zichzelf en namens de Bewonersvereniging Patersweg.
De commissie behandelt het voorstel inhoudelijk op 15 mei.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit voor de eerstvolgende commissievergadering een sprekersplein te organiseren en het voorstel in de daaropvolgende commissievergadering inhoudelijk te bespreken.