Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 213413

Gemeente Dordrecht

Dossier - 213413

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 213413
Onderwerp Antwoordbrief Dordrechtse Manege
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2009 14:28:01
Onderwerp Antwoordbrief Dordrechtse Manege
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 121 - Manege aan de Spirea
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.H. Nap (639 8794)
Datum B&W Besluit 12-06-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Termijn agenda Medio 2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De brief + bijlagen van de Vereniging Dordrechtse Manege van 15 april 2009 is als ingekomen stuk behandeld in de vergadering van de raad van 12 mei jl. De raad heeft besloten de brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van B&W en, op verzoek van de fracties van PvdA, B.V.DORDT en VSP, dat een afschrift van het antwoord naar de adviescommissie moet worden gestuurd. Dit antwoord treft u bij de stukken aan.

De agendacommissie heeft op 26 mei jl. -naar aanleiding van een vraag van de heer Schalken- besloten dit onderwerp vooralsnog op de termijnagenda te plaatsen en het in de loop van 2010 te agenderen in de adviescommissie. De reden hiervoor is dat de huurovereenkomst tussen de Manege en de gemeente loopt tot 30 juni 2012.

 

 

Gepubliceerd 16-07-2009