Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2134069

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2134069

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2134069
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter Voor Dordt over "De Paraplu"
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter Voor Dordt over "De Paraplu" Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vragen ex artikel 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over de Paraplu Algemeen