Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2134069

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2134069

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2134069
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter Voor Dordt over "De Paraplu"
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.