Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131145

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131145

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131145
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolgtraject toekomstige huisvesting
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolgtraject toekomstige huisvesting
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 06-03-2018
Gerelateerde zaak 2029845
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 09-04-2018