Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131133

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131133

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131133
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M09 Samenlevingsagenda
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-03-2018 09:20:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M09 Samenlevingsagenda
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar SW Goud, 770 4966
Datum B&W Besluit 06-03-2018
Gerelateerde zaak 2029275
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 09-03-2018