Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131128

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131128

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131128
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitkomsten Spuisafari
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 9 mei 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen en de inhoud te betrekken bij de bespreking van het geactualiseerde raadsvoorstel over de toekomstige huisvesting/herinrichting Spuiboulevard.