Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131125

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131125

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131125
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WM van Beers, 770 4891
Datum B&W Besluit 06-03-2018
Gerelateerde zaak 2028037
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 28 juni 2017 heeft uw raad de bestemmingsplannen 'Dordtse Kil IV' en 'Rijksweg A16-N3' met raadsbesluiten 1860151 en 1860151-2 vastgesteld. Uit deze raadsbesluiten vloeit voort dat het college nu overgaat tot aanleg van de noodzakelijke hoofdinfrastructuur om Dordtse Kil IV en het gebied Westelijke Dordtse Oever te ontsluiten. Voor deze hoofdinfrastructuur en bijkomende kosten vraagt het college u een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 21.591.000, , te dekken uit de hiervoor verleende bijdrage van de provincie Zuid-Holland, totaal € 8 miljoen, en uit de hiervoor gevormde reserve strategische investeringen Westelijke Dordtse Oever. In 2012 en 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken, eveneens voor dit doel, via de centrale uitkering gemeentefonds, totaal € 17 miljoen beschikbaar gesteld en is dit bedrag rechtstreeks aan deze reserve toegevoegd.

Gepubliceerd 09-04-2018