Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131125

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131125

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131125
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ontwerpbesluit RAAD Krediet Hoofdinfra WDO.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype BWN 218015 Voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BEGROTINGSWIJZIGING 218015 WDO investering Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BEGROTING per programma Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2028037 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2037833 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Presentatie WDO raadscommissie fysiek 13 juni 2018 Algemeen