Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131125

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131125

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131125
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fracties GroenLinks en BVD leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De fracties van GroenLinks en SP zullen daarbij een stemverklaring afleggen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te bespreken met als politieke vraag of infrastructuur wel moet worden aangelegd als er nog geen duidelijkheid is of en door wie dit gebruikt gaat worden.