Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131119

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131119

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131119
Onderwerp Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 9 maart 2016 tot 20 december 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-03-2018 09:12:14
Onderwerp Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 9 maart 2016 tot 20 december 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 06-03-2018
Gerelateerde zaak 2023060
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het college kan om bepaalde redenen ervoor kiezen ten aanzien van een document geheimhouding op te leggen. Indien dit document voor de raad is bestemd/naar de raad wordt gestuurd, dient de raad deze geheimhouding in zijn eerst volgende vergadering te bekrachtigen. Een opgelegde geheimhouding ten aanzien van een document dient niet langer dan noodzakelijk op dit document te blijven rusten. Dat past namelijk niet bij openbaar besturen. Op grond van artikel 25, lid 4 Gemeentewet kan in situaties, waarin de raad de door het college opgelegde geheimhouding heeft bekrachtigd, alleen de raad de geheimhouding opheffen. Met dit raadsvoorstel stelt het college de raad voor om een aantal opgelegde (en bekrachtigde) geheimhoudingen uit de periode 9 maart 2016 tot 20 december 2017 op te heffen, omdat de toen geldende redenen voor het opleggen (en bekrachtigen) van de geheimhouding niet meer van belang zijn.

Gepubliceerd 09-03-2018