Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2131119

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2131119

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2131119
Onderwerp Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 9 maart 2016 tot 20 december 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-03-2018 09:12:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.