Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 213017

Gemeente Dordrecht

Dossier - 213017

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 213017
Onderwerp Raadsinformatiebrief over participatie allochtone vrouwen
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2009 12:00:23
Voorloop Dossier 136199 (Raadsinformatiebrief over notitie "Participatie Allochtone Vrouwen")
Onderwerp Raadsinformatiebrief over participatie allochtone vrouwen
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Y.J.M. Naaijkens (639 6313)
Datum B&W Besluit 16-06-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze brief informeert het college u over de uitvoering van de notitie 'Participatie Allochtone Vrouwen 2008-2011'. Bij de bespreking van de raadsinformatiebrief en de notitie in de adviescommissie van 23 september 2008 heeft wethouder Spigt toegezegd na de eerstvolgende integratiemonitor en voor de zomer 2009 acties en doelstellingen 'smarter' te zullen formuleren en een nieuwe notitie naar de raad te zullen sturen. In april 2009 is namens het college gemeld, dat de toegezegde notitie in mei/juni 2009 in procedure zal worden gebracht en dat de resultaten van de integratiemonitor, die pas na de zomer bekend zullen zijn, aanleiding kunnen geven voor nieuwe acties. Daarop heeft de agendacommissie op 23 juni 2009 besloten deze toezegging te schrappen. In deze raadsinformatiebrief wordt per activiteit het gerealiseerde resultaat over het eerste kwartaal van 2009 afgezet tegen het gewenste resultaat. Per activiteit wordt een toelichting gegeven. Zoals uit de brief blijkt, wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er andere prioriteiten moeten worden gesteld als de resultaten van de integreatiemonitor, die in het najaar verschijnt, daartoe aanleiding gegeven.
Gepubliceerd 16-07-2009