Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 213017

Gemeente Dordrecht

Dossier - 213017

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 213017
Onderwerp Raadsinformatiebrief over participatie allochtone vrouwen
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2009 12:00:23
Voorloop Dossier 136199 (Raadsinformatiebrief over notitie "Participatie Allochtone Vrouwen")
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.