Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2130128

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2130128

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2130128
Onderwerp Brief van de heer J.J. 't Lam over gewijzigde openbaarmaking van de collegebesluiten na tussenkomst van de Nationale Ombudsman
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2018 14:09:51
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de Griffie te verzoeken om na te gaan of de gemaakte afspraken met de Nationale Ombudsman worden nageleefd.