Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 213005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 213005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 213005
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2009-2012
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2009 11:57:47
Voorloop Dossier 136272 (Raadsinformatiebrief over koploperovereenkomst lesbisch en homo-emancipatiebeleid )
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2009-2012
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar K.J. Stolk (639 6710)
Datum B&W Besluit 07-07-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009 stemverklaring CU/SGP en BVD
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 20 mei 2008 heeft de raad een motie van de heer D.F.M. Schalken (B.V.DORDT) aangenomen, waarin het college werd verzocht de Koploperovereenkomst lesbisch- en homo-emancipatiebeleid met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsnog te ondertekenen. Het college heeft u in oktober 2008 gemeld dat het aan dit verzoek zal voldoen. De desbetreffende raadsinformatiebrief is op 28 oktober 2008 door de raad voor kennisgeving aangenomen. Met de raadsinformatiebrief, die nu voor u ligt, informeert het college u over het programma aan de hand waarvan Dordrecht haar koploperschap gestalte geeft en dat inmiddels aan de minister van OCW is aangeboden. Het programma zelf is ter informatie bijgevoegd.
Gepubliceerd 16-07-2009